Marchnad Cynnyrch Llŷn Produce Market


Local Produce, Food, drink and craft

Mae Marchnad Cynnyrch Llŷn yn rhoi'r cyfle i chi prynu cynnyrch lleol o bob math ar un adeg. Mae'r cynnyrch yn amrywio o fel i lysiau, bwyd parod, cacennau, bara, cig moch ynghyd a chrefftau unigryw. Dewch draw i brynu cynnyrch lleol, ffres Cynnyrch Llŷn Market offers the opportunity to buy local produce all from under one roof Ranging from honey and vegetables to cakes and bread as well as unique crafts. Come and meet our producers on the first Saturday of every month at Neuadd Sarn memorial Hall.