Steil Cyf


design and sales of quality kitchens, bathrooms, tiles and flooring and a master partner to Neff Appliances.

Welcome to Steil Cyf. Pwllheli for design and sales of quality kitchens, bathrooms, tiles and flooring and a master partner to Neff Appliances. We have a wide range for you to choose from. Croeso i Steil Cyf. Pwllheli am geginau, stafelloedd ymolchi, teils a lloriau o safon, yn cynnwys gwasanaeth dylunio. Rydym yn feistr bartner i Neff. Mae amrywiaeth eang i ddewis ohono.