Llyn HeartlandThe magnificent central area of Pen Llŷn, from Tudweiliog down to Porth Colmon, incorporates many hidden treasures in the form of unique and contrasting little bays of sand or shingle, all explorable via the beautiful coastal path. Venturing inland, these treasures include the remains of the Iron Age hillfort on Garn Fadryn. As on most of Llŷn the area is predominately Welsh speaking and this, combined with the fascinating culture, helps make the area so special for visitors

Mae ardal ganolog arbennig Pen Llŷn, o Dudweiliog lawr am Borth Colmon, yn cynnwys llawer o drysorau cudd ar ffurf cilfachau môr unigryw a gwrthgyferbyniol o dywod neu gerrig mân, oll yn hawdd i’w archwilio o lwybr yr arfordir. Wrth fentro i ganol y tir, mae’r trysorau hyn yn cynnwys adfeilion bryngaer o Oes yr Haearn ar Garn Fadryn. Fel y rhan fwyaf o Ben Llŷn, mae hi’n ardal sy’n Gymraeg ei hiaith yn bennaf a chyda’i diwylliant diddorol mae hyn yn gwneud yr ardal yn hynod arbennig i ymwelwyr.