Nefyn AreaThis area on the north coast, with its impressive sweeping cliffs and mountains, was once an important centre on Llŷn and its rich maritime heritage can be explored at the Llŷn Maritime Museum. Along the stunning coastal path you’ll find many charming, characterful hamlets and picturesque bays and coves including the graceful crescent of sand which stretches from Nefyn and curves round to the charming Porth Dinllaen with its quaint houses and waterfront inn and spectacular views across to Yr Eifl/The Rivals.

Roedd yr ardal hon ar arfordir y Gogledd, gyda’i chlogwyni a’i mynyddoedd trawiadol, unwaith yn ganolbwynt pwysig ar Lŷn ac mae modd bwrw golwg ar ei threftadaeth forwrol cyfoethog yn Amgueddfa Forwrol Llŷn. Ar hyd y llwybr arfordir hyfryd fe welwch chi lawer o bentrefi bach dymunol sy’n llawn cymeriad a chilfachau môr a childraethau deniadol sy’n cynnwys y traeth gosgeiddig sy’n ymestyn o Nefyn ac yn troelli am yr hyfryd Porthdinllaen – pentref gyda thai anarferol a thafarn ar lân y dŵr yn ogystal â golygfeydd arbennig ar draws yr Eifl.

We Recommend in Nefyn Area