Criccieth AreaCriccieth, on the south side of Llŷn, is known for its landmark ruined castle. Accessible via the Cambrian Coast railway line this small town became a popular Victorian seaside resort and remains an attractive destination today. The pretty surrounding villages and hillsides boast many sites of historic interest; these include nearby Llanystumdwy which was the birthplace of former Prime Minister David Lloyd George. The river Dwyfor, which snakes through this area, is both beautiful and spectacular in parts!

Mae Cricieth, ar ochr ddeheuol Llŷn, yn enwog am ei chastell adfeiliedig sy’n dirnod i’r dref. Mae modd cyrraedd y dref fechan hon trwy linell rheilffordd arfordir Cambrian. Daeth yn dref lan môr Fictoraidd poblogaidd ac mae’n parhau i fod yn gyrchfan ddeniadol hyd heddiw. Mae’r pentrefi a’r bryniau hyfryd cyfagos yn meddu ar lawer o safleoedd hanesyddol diddorol, mae’r rhain yn cynnwys pentref Llanystumdwy, man geni’r cyn-Brif Weinidog David Lloyd George. Mae Afon Dwyfor, sy’n llifo trwy’r ardal hon, yn hyfryd ac yn drawiadol mewn rhai darnau!