Pwllheli AreaPwllheli (which translates as 'salt water pool') is Pen Llŷn’s main town and unofficial capital and has a spectacular marina. Amongst the beautiful countryside and winding lanes of this area, which stretches from Abererch inland to Pencaenewydd, lie many charming villages full of character and Celtic history. This area is much visited; there are some lovely walks along the coast and, inland, many monuments and ruins as well as a variety of places to pull up a chair for refreshments!

Pwllheli (sy’n golygu ‘pwll halen y môr’) ydy prif dref Pen Llŷn ac mae ganddi farina trawiadol. Yn y cefn gwlad a rhwng ffyrdd troellog yr ardal, sy’n ymestyn o Abererch i mewn am Bencaenewydd, mae llawer o bentrefi dymunol sy’n llawn cymeriad a hanes Celtaidd. Mae llawer o bobl yn ymweld â’r ardal hon; mae llwybrau cerdded hyfryd ar hyd yr arfordir ac yng nghanol y tir mae llawer o henebion ac adfeilion yn ogystal â llawer o lefydd i eistedd am seibiant a phaned!

We Recommend in Pwllheli Area