Abersoch AreaThe beautiful southern side of the peninsula starting at Llanbedrog with its pretty colourful beach huts; around to the vibrant village of Abersoch with its popular beaches and watersports, right up to Cilan, a haven for wildlife which looks down on the long expanse of Porth Neigwl (Hells Mouth), well known for its surfing; inland to Llanengan, Llangian and Mynytho with their many interesting landmarks. This part of the coast boasts many lovely, sheltered bays where you may catch sight of some of the resident dolphins and seals.

Dyma ochr ddeheuol hyfryd Pen Llŷn gan ddechrau yn Llanbedrog gyda’i gabanau traeth hyfryd o liwgar; yna ymlaen at bentref bywiog Abersoch gyda’i draethau poblogaidd a’i chwaraeon dŵr, i fyny mynydd Cilan, lloches i anifeiliaid gwyllt sy’n edrych lawr ar ehangder traeth Porth Neigwl, sy’n adnabyddus fel lle syrffio; ac yna i ganol y tir at Lanengan, Llangian a Mynytho gyda’u llu o dirnodau diddorol. Mae’r rhan hon o’r arfordir yn meddu ar lawer o gilfachau môr hyfryd a diogel lle gallwch gael cipolwg ar rai o’r dolffiniaid a’r morloi sy’n byw yma.

We Recommend in Abersoch Area